Posts Tagged ‘แอร์บ้านถูก’

เมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านไม่ออกตัว

พฤษภาคม 13, 2010

เมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านไม่ออกตัว  มีเสียงแต่โอเวอร์โหลดตัด
สาเหตุ:   –    สายไฟไม่ถูกต้อง
–    กระแสไฟที่เข้ามามีโวลท์ต่ำ
–    สตาร์ทคาร์ปาซิเตอร์เครื่องปรับอากาศเสีย
–    รีเลย์เสีย
–    ขดลวดของคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านขาดหรือช็อต
–    ระบบภายในของคอมเพรสเซอร์แอร์ขัดข้อง
–    คอมเพรสเซอร์มีน้ำยาแอร์ที่เป็น liquid มากเกินไป
แก้ไข:     –    ตรวจสอบสายไฟตามผังไฟ
–    แก้ไขตามความจำเป็นให้ถูกต้อง
–    เปลี่ยนสตาร์ทคาร์ปาซิเตอร์
–    เปลี่ยนรีเลย์
–    เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
–    ใส่ตัวทำความร้อน  หรือตัวดักน้ำยาแอร์

โฆษณา