แอร์กำจัดกลิ่น

          Health Care Master Solution No.3

          แอร์บ้านกำจัดกลิ่น อากาศสะอาดสดชื่นเสมอ

          Triple Filter

          แผ่นฟอกอากาศ 3 สี ประกอบด้วยสารประกอบธรรมชาติที่สามารถกำจัดความระคายเคืองที่จะเกิดขึ้นกับสายตาและลำคอ

                  •  VOC ฟิลเตอร์ ช่วยกำจัดกลิ่นและอันตรายจาก VOC ซึ่งมาจาก วัสดุที่อยู่ภายในบ้าน ที่ประกอบมาจากสารเคมี (เช่น พรม,รูปภาพ,เฟอร์นิเจอร์)

                  •  ฟอร์มาดิไฮด์ ฟิลเตอร์ ช่วยกำจัดสารฟอร์มาดิไฮด์ ที่เป็นสาเหตุของการอักเสบของผิวหนัง การอาเจียน และโรคปอดบวม

                  •  ฟิลเตอร์กำจัดกลิ่นทั่วไป ที่เป็นสาเหตุของโรคไมเกรนและอาการอ่อนเพลีย

          NCB Filter

                  แผ่นฟอกอากาศคาร์บอนที่มีขนาดเล็กระดับนาโน จะทำการตรวจจับอนุภาคของกลิ่นขนาดเล็กมากๆอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิมากขึ้น เทคโนโลยีเฉพาะพัฒนาโดยแอลจี ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ใช้ทุกครัวเรือน และนำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศ Health เป็นเครื่องแรกในโลก

%d bloggers like this: