กรุสำหรับ พฤษภาคม 13th, 2010

เมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านไม่ออกตัว

พฤษภาคม 13, 2010

เมื่อคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านไม่ออกตัว  มีเสียงแต่โอเวอร์โหลดตัด
สาเหตุ:   –    สายไฟไม่ถูกต้อง
–    กระแสไฟที่เข้ามามีโวลท์ต่ำ
–    สตาร์ทคาร์ปาซิเตอร์เครื่องปรับอากาศเสีย
–    รีเลย์เสีย
–    ขดลวดของคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านขาดหรือช็อต
–    ระบบภายในของคอมเพรสเซอร์แอร์ขัดข้อง
–    คอมเพรสเซอร์มีน้ำยาแอร์ที่เป็น liquid มากเกินไป
แก้ไข:     –    ตรวจสอบสายไฟตามผังไฟ
–    แก้ไขตามความจำเป็นให้ถูกต้อง
–    เปลี่ยนสตาร์ทคาร์ปาซิเตอร์
–    เปลี่ยนรีเลย์
–    เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
–    ใส่ตัวทำความร้อน  หรือตัวดักน้ำยาแอร์

โฆษณา

คอมเพรสเซอร์เดิน ๆ หยุด ๆ

พฤษภาคม 13, 2010

คอมเพรสเซอร์เดิน ๆ หยุด ๆของเครื่องปรับอากาศ
สาเหตุ:   –    โอเวอร์โหลดของแอร์บ้าน
–    เทอร์โมสตาร์ท
–    ความดันทางส่งตัด  เกิดจาก
1.     ลมหรือน้ำที่มาระบายไม่พอ
2.     น้ำยามากเกินไป
3.    ลมอยู่ในระบบเครื่องปรับอากาศ
–    ความดันทางต่ำตัด-เกิดจาก
1.    โซลินอยด์ทางด้าน liquid  รั่ว
2.    ลิ้นคอมเพรสเซอร์รั่ว
3.    น้ำยาน้อยเกินไป
4.    เอ็กซ์แปชั่นวาล์วตัน
แก้ไข:     –    ช่วงตั้งอุณหภมิใกล้เกินไป  ปรับให้ห่างขึ้น
–    เพิ่มลมหรือน้ำยาเพื่อระบายให้พอ
–    ลดน้ำยาแอร์
–    ไล่ลมออกจากระบบ
–    เปลี่ยนโซลินอยด์
–    เปลี่ยนลิ้นคอมเพรสเซอร์
–    ตรวจหารอยรั่วแก้ไขและเพิ่มน้ำยาแอร์
–    เปลี่ยนเอ็กซ์แปนชั่นวาล์ว

คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านเดินตลอดเวลา

พฤษภาคม 13, 2010

คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านเดินตลอดเวลา
สาเหตุ:   –    น้ำยาน้อย
–    หน้าคอนโทรลไม่ฉาก
–    ห้องใหญ่เกินไป  หรือฉนวนที่บุห้องไม่ดีสำหรับเครื่องที่ใช้
–    ท่อในระบบเล็กเกินไป
–    คอยล์เป็นน้ำแข็ง
–    ระบบดันเครื่องเดินไม่สะดวก
–    ฟิลเตอร์สกปรก
แก้ไข:     –     ตรวจรอยรั่ว  ซ่อมแซม  แก้ไข  และเพิ่มน้ำยา
–    ทำความสะอาดหน้าคอนแทรคหรือปรับเปลี่ยนคอนโทรล
–    เพิ่มขนาดเครื่องให้พอกับขนาดห้องหรือแก้ไขระบบฉนวนให้ดี
–    เปลี่ยนท่อให้ใหญ่ขึ้น
–    ละลายน้ำแข็ง
–    ตรวจหาที่อุดตัน  และแก้ไข
–    ทำความสะอาด  หรือเปลี่ยนฟิลเตอร์

ปัญหาแอร์บ้าน ท่อทางกลับเป็นน้ำแข็งหรือเป็นเหงื่อ

พฤษภาคม 13, 2010

1.    ท่อทางกลับเป็นน้ำแข็งหรือเป็นเหงื่อของแอร์บ้าน
สาเหตุ:   –   น้ำยาผ่านเข้าเอ็กซ์แปนชั่นวาล์วมากเกินไปหรือเอ็กซ์แปนชั่นวาล์วใหญ่เกินไป
–    เอ็กซ์แปนชั่นวาล์วตัน
–    พัดลมคอล์ยเย็นไม่ทำงาน
–    น้ำยาชาร์ทมากเกินไป
แก้ไข:     –    ปรับเอ็กซ์สแปนชั่นวาล์ว  หรือเปลี่ยนให้เล็กลง
–    ทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากเอ็กซ์แปนชั่นวาล์วหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
–    ตรวจสอบ  และแก้ไข  หรือเปลี่ยนพัดลมคอล์ยเย็น
–    แก้ไขชาร์ทน้ำยาให้ถูกต้อง